903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) Tân Phú - HCM

903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) Tân Phú - HCM

Thông tin
  • Địa chỉ : 903 Trường Chinh (gần Cổng KCN Tân Bình) Tân Phú - HCM

  • Điện thoại: 02873064789

  • Bảo hành: 02873064789

  • Giờ làm việc:

  • xebaonam@gmail.com

Thong ke

.HOTLINE : 0979.66.22.88